Bransch

Energi & råvaror

Setterwalls specialistgrupp inom branschområdet energi & råvaror biträder regelbundet svenska och internationella företag, statliga myndigheter och investeringsfonder inom energi- och råvarusektorn. Genom omfattande erfarenhet kombinerad med specialistkompetens genererar vår rådgivning affärsnytta i såväl den löpande verksamheten som vid investeringar, tillstånds- och prospekteringsprocesser, förvärv och finansieringar.

Integrerade och erfarna branschspecialister

Vår förmåga att erbjuda en kombination av regulatorisk och transaktionsrelaterad rådgivning har resulterat i vårt deltagande i uppförandet av flera av Europas största vindkraftsparker, ofta från projekteringsfas till finansiering och senare försäljning. Inom vindkraftssegmentet har vi marknadsledande spetskompetens inom samtliga områden.


Energi- och råvarubranschen

Setterwalls hanterar även fortlöpande regulatoriska ärenden inom andra näringar som involverar allt från vattenrättsliga prövningar till frågor kopplade till mineralrättigheter och andra naturresurser. Verksamhetsgruppens kompetens täcker in alla de miljörättsliga frågor som kontinuerligt dyker upp inom energi- och råvarubranschen. En utmärkande egenskap för vårt upplägg är att teamet med transaktions- respektive regulatorisk kompetens arbetar integrerat från ax till limpa. Häri ligger också  vår särskilda förmåga att anpassa teamet av jurister utefter specifika behov. Detta möjliggör att vi kan bistå i alla typer av energiprojekt från början till slut; från initiala myndighetskontakter och tillståndsprövningar till extern finansiering från utländska eller inhemska banker och försäljning till internationella aktörer.


Elmarknaden                      

Våra branschspecialister har under lång tid arbetat nära energisektorn och skaffat sig gedigna erfarenheter även av frågor kopplade till elmarknaden. Vi assisterar frekvent med rådgivning avseende elleveransavtal, elsäkerhet, eldistribution, nättariffer, nätkoncessionshavarens intäkter samt handel med elcertifikat, utsläppsrätter och andra relaterade finansiella instrument.


Tvister inom energi- och råvarusektorn

För aktörer inom energi- och råvarusektorn och i komplicerade energiprojekt aktualiseras komplexa juridiska frågeställningar som ibland resulterar i att tvist uppstår. Setterwalls biträder inför såväl nationella som internationella domstolar och skiljenämnder, där vi har erfarenhet av bland annat Energy Charter Treaty (ECT) och av tvister hos Världsbanken (ICSID), Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och allmänna domstolar.


Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter, håller seminarier och webbinarier samt deltar i debatten kring aktuella ämnen inom energi- och råvarurelaterad juridik.


Svenska och internationella klienter

Bland våra klienter finns många av landets ledande företag samt kommunala bolag och ledande internationella koncerner.

Hands-on approach, excellent quality of work, great understanding of market and client needs, take initiative, solution oriented, can handle the largest transactions.

Legal 500

Good knowledge and understanding of the challenges clients face.

Chambers Europe

The team is always at your service. The lawyers are very creative and it feels as if they prioritise you as a client for questions big and small.

Chambers Europe

Setterwalls has in-depth knowledge of the wind energy industry.

Legal 500

Wide range of sector experts who have vast experience and a pragmatic approach to always finding solutions that work in real life.

Chambers & Partners

Professional, dedicated and easy to work with.

Chambers Europe

It's a very senior firm; I know the lawyers are very knowledgeable and experienced

Chambers Europe

One of the legal teams that truly understands renewables in Sweden.

Legal 500

A full-service firm with an excellent track record in energy services and permitting.

Legal 500

Very customer-oriented and provides a strong team.

Chambers Europe

Strong on wind power and regulatory issues.

Chambers Europe

The team’s strengths are their flexibility, rapidity and confidence in their work. In my experience, the team has taken every question with great seriousness and engagement no matter how specific or difficult it is.

Legal 500

Service level is fantastic

Legal 500

Proactive, attentive and responsive

Legal 500

Converts legal issues into pragmatic solutions

Legal 500

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Martin Sandgren

Göteborg

Linnea Ljung

Malmö

Jonas Frii Tove Andersson