Bransch

Life Sciences

Life Sciences är en bransch med stark tillväxt och de ofta komplexa regelverken utgör en utmaning för många aktörer. Är du verksam inom Life Sciences kan du känna dig trygg att jobba med Setterwalls - ett dedikerat team av jurister som är specialister med kompetens och erfarenhet att möta utmaningarna i din bransch.

Setterwalls har kunskap om komplexiteten kring strikt reglerade marknader

Setterwalls jobbar brett med all typ av juridisk rådgivning förknippad med produkter inom strikt reglerade marknader, såsom:

Ibland överlappar regelverken varandra vilket leder till gränsdragningsfrågor. Setterwalls team med kunniga jurister och advokater har gedigen erfarenhet och kunskap om aktuella frågor på området. Vi är väl förtrogna med företagens villkor och behov, oavsett om det är ett nystartat forskningsföretag inom bioteknik eller en internationellt etablerad livsmedelskoncern.

 

En bransch med många olika typer av juridiska frågeställningar

Bolag och intressenter inom Life Sciences möter många olika typer av juridiska frågeställningar. Setterwalls bistår i bland annat förhandling och upprättande av olika slags avtal, exempelvis:

 • Forskningsavtal
 • Utvecklingsavtal
 • Licensieringsavtal
 • Samarbetsavtal
 • Avtal om kliniska prövningar
 • Avtal om överföring av material

 

Juridiska och strategiska överväganden för immateriella tillgångar

I branschen är stora värden ofta kopplade till immateriella tillgångar som patent, varumärken, dataskydd samt konfidentiell know-how. Setterwalls bistår även med strategiska överväganden kring hanteringen av immateriella rättigheter och är ett av Sveriges mest anlitade ombud i mål om patentintrång och andra patenttvister.

 

Setterwalls har erfarenhet av omfattande regulatoriska regelverk

Vidare kan Setterwalls bistå i olika frågor kopplade till det regulatoriska regelverket, såsom:

 • Tillståndsfrågor
 • Subventionssystemet för läkemedel och medicinteknik
 • Utformningen av marknadsföring av olika produkter
 • Samverkans- och umgängesregler mellan industri och hälso- och sjukvården
 • Överklaganden av myndighetsbeslut

 

Delar kunskap

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för uppdateringar rörande aktuella juridiska frågor inom just din bransch genom denna länk. Då får du även del av vår Life Sciences-rapport som publiceras två gånger om året.

 

Svenska och internationella klienter

Bland våra klienter finns många av landets ledande företag samt ledande internationella koncerner.

This is a great team, which is well equipped to assist pharmaceutical companies. The lawyers have the right attitude and the appropriate legal competencies. They fulfil all requests and requirements, and I am very happy with their support.

Chambers Europe

These lawyers are excellent - they are always available when I need them, and present their knowledge in an understandable way, so we can make good decisions for our business.

Chambers Europe

The team's performance is outstanding. Both the way the lawyers prepare files and their court appearances are fantastic.

Chambers & Partners

Very deep knowledge, they understand our needs.

Chambers Europe

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Marcus Nivinger Niklas Follin

Göteborg

Hanna Sonning Richard Hammarvid

Malmö

Per Lidman Helena Nilsson