Bransch

Private Equity

Setterwalls är en av de ledande och mest aktiva legala rådgivarna på den svenska Private Equity marknaden. Vår främsta ambition är att hjälpa våra kunder att genomföra framgångsrika affärer.

För oss handlar det arbetet om att bidra till att våra kunder får genomföra rätt affärer till rätt villkor. En viktig aspekt i vårt arbete är förståelsen för de grundläggande aspekterna och drivkrafterna för Private Equity industrin. Det avser exempelvis strukturerings- och finansieringsperspektiv men även en förståelse för relationen till entreprenörer och management i portföljbolagen.

Vårt team
Vårt team innehåller några av Sveriges främsta Private Equity specialister. De är väl insatta i de senaste regleringarna och marknadstrenderna. Setterwalls fullserviceerbjudande innebär även att vi har en unik möjlighet att erbjuda topprankade specialister inom alla områden som kan aktualiseras för våra Private Equity kunder. Förmågan att snabbt kunna sätta samman team med rätt specialister gör att vi kan erbjuda en snabb och effektiv transaktionshantering samtidigt som vi tillhandahåller rådgivning av absolut högsta kvalitet.

Våra uppdrag

Vi biträder regelbundet ett stort antal svenska och utländska Private Equity fonder med transaktioner och andra legala aspekter. Vår rådgivning omfattar exempelvis:

  • Plattformsinvesteringar och tilläggsförvärv
  • Avyttringar och exitprocesser
  • Finansieringar och refinansieringar
  • Syndikeringar, co-investeringar och andra kapitalstrukturfrågor
  • Incitamentsprogram
  • Omstruktureringar och distressed-situationer


Gränsöverskridande transaktioner
Vi har starka relationer med andra ledande affärsjuridiska byråer i Europa, USA och övriga delar av världen. Tillsammans med våra kunder väljer vi samarbetspartners för varje specifik situation där exempelvis målbolagets bransch eller storleken och transaktionens komplexitet har betydelse. Våra väletablerade internationella relationer medför att vi snabbt och smidigt kan sätta ihop ett ändamålsenligt team för att hantera gränsöverskridande projekt.

Branscherfarenhet
Vi företräder regelbundet våra kunder med transaktioner inom de flesta branscher. Vi har gedigen erfarenhet inom flera reglerade områden som exempelvis finansmarknad, transport, life science, energi och infrastruktur.

Vad våra kunder uppskattar hos oss
Våra kunder prisar vår effektiva projektledning, vår höga servicenivå och att vi ger så kallad senior attention genom hela projektet. Ofta får vi höra att vi på ett proaktivt sätt har bidragit till att vår kund fick genomföra en affär i konkurrens med andra aktörer. Vidare värdesätts vårt internationella kontaktnät och vår erfarenhet av att leda större gränsöverskridande projekt.

They are very good at following up on all the things we have discussed.

Chambers & Partners

They respond quickly to our enquiries at almost any time of the day, and the advice and material is always of high quality. They are proactive and ensure that we are on top of all the formal legal matters.

Chambers & Partners

They do a great job and clients like them, so it is easy to recommend them. They are flexible, understand the business perspective in a superb way, and drive negotiations.

Chambers Europe

Goes the extra mile and puts in extra resources to help us get through the process. That support has really meant a lot and it has done a fantastic job for us.

Chambers Europe

Great commitment.

Chambers Europe

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Mattias Detterfelt

Göteborg

Anders Holmgren

Malmö

Jonas Frii