Kompetensområde

Bank & finans

Setterwalls bank- och finansgrupp är en av de främsta inom området i Sverige. Vårt team bistår svenska och internationella klienter i transaktioner och ärenden inom samtliga områden inom bank- och finansrätt med särskilt fokus på finansiering respektive finansregulatorisk reglering.

Finansiering

Setterwalls Bank- och finansgrupp tillhandhåller högkvalitativ rådgivning avseende bland annat ärenden rörande:

 • förvärvsfinansiering
 • bolagskrediter
 • fastighetsfinansiering
 • tillgångsfinansiering (inklusive fartyg, flygplan och vindkraftsparker)
 • projektfinansieringar
 • obligations- och andra kapitalmarknadsfinansieringar
 • värdepapperiseringar
 • andra typer av lånefaciliteter

Vårt uppskattade team arbetar även regelbundet med omstruktureringar och problemkrediter samt komplexa ärenden rörande investeringar, garantier och anslutande finansieringsfrågor. Vi företräder regelbundet klienter såsom:

 • nordiska och internationella banker
 • lånefonder, direktlångivare och garantiställare
 • riskkapital- och investeringsbolag
 • försäkrings- och återförsäkringsbolag
 • fastighets- och andra låntagarbolag
 • andra investerare i nationella såväl som internationella transaktioner


Högt rankade av rankningsinstitut

Våra specialister inom Bank- och finansgruppen rankas regelmässigt högt av de ledande rankinginstituten såsom Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000 och Legal500.


Gränsöverskridande transaktioner

Vi arbetar regelbundet nationellt och internationellt och har väletablerade relationer med andra ledande affärsjuridiska byråer inom Europa, USA och övriga delar av världen. Detta möjliggör att vi smidigt kan samarbeta med kollegor verksamma i andra jurisdiktioner vid gränsöverskridande ärenden.

 

Finansregulatorisk reglering

Med bred praktisk erfarenhet och djupgående kunskap inom finansregulatoriska frågor och compliance-relaterade ärenden bland annat genom arbete hos olika marknadsaktörer och myndigheter hjälper vi våra klienter med:

 • tillståndsansökningar
 • att sätta upp och ändra policyer och styrdokument av olika slag
 • utbildningar
 • rättsliga utredningar 
 • stöttning inom samtliga typer av ärenden mot Finansinspektionen.

Vi har erfarenhet av arbete inom många olika regelverk så som:

 • penningtvättsregleringen
 • fondlagstiftningen avseende UCITS och AIF:er
 • MiFID II
 • EMIR
 • CRD IV
 • MAR
 • Solvens 2
 • IDD
 • PSD 2

Vi erbjuder våra tjänster främst till svenska och internationella klienter såsom:

 • banker och försäkringsbolag
 • AIF-förvaltare
 • värdepappersbolag
 • betaltjänstleverantörer
 • börser och andra finansiella institut inom alla typer av ärenden med anknytning till det finansregulatoriska området och compliance
 • andra aktörer som utövar tillståndspliktig verksamhet
 • statliga myndigheter

Vid sidan av detta medverkar vi regelbundet med artiklar i skilda ämnen i finansregulatoriska och andra tidskrifter, föreläser vid större och mindre seminarier samt deltar aktivt med utbildning hos olika utbildningsinstitut och universitet.

The Setterwalls banking and finance team is very talented.

Chambers Europe

High level of partner attention and the accurate, relevant advice.

Chambers & Partners

The strong partner participation in transactions is what makes Setterwalls’ banking and finance team unique. Rather than having partners who become invisible halfway after the first pitch, you know that they will be hands on until final delivery.

Legal 500

The lawyers have a strong understanding of time pressures, the product and how to interact with the Swedish regulators.

Chambers Europe

Setterwalls has extensive experience in asset finance, derivatives agreements and regulatory compliance matters.

Legal 500

Setterwalls has longstanding experience in asset finance and offshore investment funds.

Legal 500

We are satisfied with the full service capacity of the firm and the flexibility of its partners.

Chambers & Partners

We appreciate its level of service and the fact that the team is flexible and know how we want to receive advice.

Chambers & Partners

In-depth knowledge and high level of cross-border capabilities.

Chambers Europe

Solution-oriented and easy to deal with.

Chambers Europe

Highly skilled partners and hands-on involvement throughout the transaction process whereas most partners at other law firms have a declining presence in transactions where they become more or less invisible when you reach the execution stage.

Legal 500

Interest and competence in understanding the underlying business. Hard and hands-on work from all – even the senior resources.

Legal 500

Hands on, suggests alternative steps forward. Willing and capable to understand the underlying business.

Legal 500

Not the biggest banking and finance teams in the market, but one of the best!

Legal 500

Kompetensområden

Försäkringsrätt

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Åke J. Fors Carl Lindencrona Mikael Magnusson

Göteborg

Jesper Kuschel

Malmö

Jonas Frii