Kompetensområde

Miljörätt

Miljöfrågor får en allt mer central roll, oavsett bransch och verksamhet. Till din hjälp har du ett team med gedigen kunskap och omfattande erfarenhet inom miljörättens alla områden.

Erfarna experter inom miljörätt

Våra miljöjurister arbetar med all sorts miljörätt. Vi kan hjälpa dig i allt från vattenrättsliga prövningar till ärenden som rör industrier, förbränningsanläggningar och vindkraftsparker. Det kan gälla täkt- eller infrastrukturprojekt. Eller hur miljörisker bör beaktas vid en företagsöverlåtelse eller försäljning av en fastighet. Vi lotsar dig även rätt vid investeringar i infrastruktur och vid entreprenader och markexploatering. Setterwalls miljörättsspecialister driver vatten- och miljöärenden i domstol och jobbar regelbundet med att förebygga och eliminera miljörättsliga problem och risker vid exploateringar, förvärv och andra slags projekt. Vi medverkar även i lagstiftningsarbete och bistår branschorganisationer med remissvar och förslag på regelförenklingar.

Vi ger dig vägledning inom bl.a.:


Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter, håller seminarier och deltar i debatten kring aktuella ämnen inom miljörätten


Svenska och internationella klienter

Våra klienter är svenska och internationella bolag av alla storlekar, likaväl som staten och kommuner.

The approach to an issue/topic is always very open minded and hence, the team works hard to understand all aspects before doing any statements or suggesting any solution or settlement. When assured of correct understanding then take the lead and suggest a way forward.

Legal 500

Takes full responsibility to deliver the help required and make progress.

Legal 500

Well informed and skilled in the specific questions and/or topics. If further expertise is required the team has a wide and well-established network. Very nice and pleasant to work with and always maintaining a high moral and ethics.

Legal 500

Excellent knowledge and understanding of the complex issues of the Swedish Environmental Code.

Legal 500

Very deep knowledge and practical experience.

Legal 500

Professionalism and a deep understanding of the processes, twists and turns in Swedish legislation. Their approach is always of the highest standard.

Legal 500

The team’s strengths are its flexibility, rapidity and confidence in the work and feedback. In my experience, the team has taken every question with great seriousness and engagement no matter how specific or difficult it is.

Legal 500

Strong commitment toward clients’ needs and a proactive approach to finding solutions.

Legal 500

Very strategic in their work.

Chambers & Partners

The team is highly professional and always very well connected with each other.

Legal 500

Good knowledge and a practical way of working.

Legal 500

It's a very senior firm; I know the lawyers are very knowledgeable and experienced.

Chambers Europe

Valuable, pragmatic, professional advice.

Legal 500

Converts legal issues into pragmatic solutions.

Legal 500

Proactive and personable approach.

Chambers & Partners

Strategic advice and always has the client's interests at heart.

Chambers Europe

Goes beyond the reading of the law and is capable of communicating very well.

Chambers Europe

Branscher

Energi & råvaror

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Girion Blomdahl

Göteborg

Linnea Ljung Malin Wikström

Malmö

Anders Linnerborg Tove Andersson