Kompetensområde

Skatterätt

Skattefrågor har en helt avgörande roll inom affärsjuridiken oavsett bransch eller verksamhet. Setterwalls skattegrupp har gedigen kunskap och omfattande erfarenhet inom skatterättens alla centrala områden, särskilt skattestrukturer, omstruktureringar och transaktioner samt incitamentsprogram och skatteprocesser.

Erfaret team inom skatterådgivning

Setterwalls biträder med all sorts skatterätt som är relevant inom affärsjuridiken, såsom inkomstskatt, mervärdeskatt, stämpelskatt eller punktskatt, som exempelvis energiskatt. Vi kan hjälpa dig med skatterådgivning i allt från omstruktureringar, företagsöverlåtelser, planering relaterad till fåmansföretag och dess ägare, investeringar, transaktioner i intressegemenskaper, incitamentsprogram och skatteprocesser samt diskussioner med Skatteverket eller Tullverket. Det kan gälla etablering av en bolagsstruktur för avyttring av fastigheter eller rörelsedrivande företag. Eller hur skattefrågor bör beaktas vid ett företagsförvärv eller vid utgivande av teckningsoptioner till en nyrekryterad VD i ett annat land.

Våra skattespecialister driver i stor omfattning ärenden hos Skatteverket, i förvaltningsdomstol eller i Skatterättsnämnden och vi arbetar regelbundet med att förebygga och eliminera skatterättsliga problem och risker vid t ex skatterevision.

Kännetecknande för vår skatteverksamhet är att en övervägande del av våra ärenden rör gränsöverskridande situationer. Vi medverkar även i lagstiftningsarbete och bistår branschorganisationer med remissvar.
 

Vi ger dig vägledning i samband med bl.a.

Skattestrukturer, omstruktureringar och transaktioner

 • Fastighetstransaktioner
 • Projektutveckling avseende fastigheter
 • Privat och publik M&A
 • Finansiering
 • Skatteoptimering  
 • Fåmansföretag       
 • Internationell beskattning och gränsöverskridande situationer
 • Due diligence
 • Moms och punktskatter
 • Tull


Incitamentsprogram och ersättningsprogram till management och executives

 • Equitybaserade incitamentsprogram och personaloptioner
 • SINK och expertskatt
 • Internationell beskattning och gränsöverskridande situationer


Skatteprocesser

 • Diskussion och korrespondens med Skatteverket
 • Förhandsbesked
 • Tvist med Skatteverket


Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter, håller seminarier och deltar i debatten kring aktuella ämnen inom skatterätten.


Svenska och internationella klienter

Bland våra klienter finns många av landets ledande företag samt ledande internationella företag och koncerner.

They provided excellent and timely advice.

Chambers Europe

They are very pragmatic and business-oriented.

Chambers Europe

These lawyers are very good at providing advice on complicated tax matters, and explaining the issues in comprehensible terms to people who aren't tax experts.

Chambers Europe

It has been a pleasure to do business with Setterwalls over the years – we get quick responses and a business-oriented approach.

Chambers Europe

All-round knowledge and international network.

Chambers Europe

The firm is well organised and the lawyers are skilled. They are quick in responding and giving service.

Chambers Europe

Vill du veta mer? Kontakta:

Göteborg

Christian Sjöqvist

Malmö

Niclas Hermansson Sören Brekell